Δεύτερος κύκλος της πιστοποιούμενης εκπαίδευσης στην κλίμακα νεογνικής συμπεριφοράς κατά Brazelton

Δεύτερος κύκλος της πιστοποιούμενης εκπαίδευσης στην κλίμακα νεογνικής συμπεριφοράς κατά Brazelton Η Ελληνική Εταιρεία για την Ψυχική Υγεία των Βρεφών ανακοινώνει την διεξαγωγή του δεύτερου κύκλου της πιστοποιούμενης εκπαίδευσης στην Κλίμακα Εκτίμησης της Νεογνικής Συμπεριφοράς κατά Brazeton (Neonatal Behavioural Assessment Scale – NBAS), η οποία προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί σε συνεργασία της Εταιρείας µας µε το Brazelton Center UK και εκπαιδεύτρια την κυρία Betty Hutchon, εκπαιδεύτρι…

Ομάδα Συζήτησης Κλινικού Υλικού – Ανακοίνωση – Πρόσκληση

Ανακοίνωση – Πρόσκληση – Ομάδα Συζήτησης Κλινικού Υλικού Η «Ελληνική Εταιρεία για την Ψυχική Υγεία των Βρεφών», στοχεύοντας στην ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών της περιγεννητικής περιόδου γύρω από τα ψυχικά της δρώμενα της και στην προαγωγή του διεπιστημονικού διαλόγου, διοργάνωσε και φέτος την Ομάδα Συζήτησης Κλινικού Υλικού. Η ομάδα αυτή απευθύνεται σε μαιευτήρες-γυναικολόγους, παιδίατρους, νεογνολόγους, μαίες, νοσηλευτές, φυσιοθεραπευτές, επισκέπτες υγείας, κοινωνικούς λειτουργούς, λογ…

On Becoming Parents: From Biology to Psychoanalysis

Ανακοίνωση – Πρόσκληση – Ομάδα Συζήτησης Κλινικού Υλικού H ΙΡΑ, μέσα από μία σειρά συνεντεύεξων, μας καλεί να σκεφθούμε και να “ανακαλύψουμε την ψυχανάλυση που ζει πέρα από το ντιβάνι”. Η έκτη συνέντευξη αυτής της σειράς podcasts, είναι με την Μ.Μιχαλέλη η οποία μιλάει για την ψυχαναλυτική προσέγγιση από την κύηση μέχρι την πρώιμη σχέση παιδιού και περιβάλλοντος. Episode description: Harvey Schwartz welcomes Dr. Meropi Michaleli who is a clinical psychologist and psychoanalyst in Athens, Gre…

Copyright © 2021 Ελληνική Εταιρία για την Ψυχική Υγεία των Βρεφών.

CONTACT

Μαιάνδρου 23

115 28 Αθήνα

info@waimhgreece.org.gr

Social

Top