Δεύτερος κύκλος της πιστοποιούμενης εκπαίδευσης στην κλίμακα νεογνικής συμπεριφοράς κατά Brazelton

Η Ελληνική Εταιρεία για την Ψυχική Υγεία των Βρεφών ανακοινώνει την διεξαγωγή του δεύτερου κύκλου της πιστοποιούμενης εκπαίδευσης στην Κλίμακα Εκτίμησης της Νεογνικής Συμπεριφοράς κατά Brazeton (Neonatal Behavioural Assessment Scale – NBAS), η οποία προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί σε συνεργασία της Εταιρείας µας µε το Brazelton Center UK και εκπαιδεύτρια την κυρία Betty Hutchon, εκπαιδεύτρια και του 1ου κύκλου, στα αγγλικά.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο “Επαμεινώνδας Μεγαπάνος”, του Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ, στις 1 ΚΑΙ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ και ώρες 9.00-17.00.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις, επικοινωνήστε στο: info@waimhgreece.org.gr

Copyright © 2021 Ελληνική Εταιρία για την Ψυχική Υγεία των Βρεφών.

CONTACT

Μαιάνδρου 23

115 28 Αθήνα

info@waimhgreece.org.gr

Social

Top