Σύνθεση νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΨΥΒ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το νέο Δ.Σ της Ελληνικής Εταιρείας για την Ψυχική Υγεία των Βρεφών, ετών 2022-2025, όπως αυτό προέκυψε μετά τις Αρχαιρεσίες της Εταιρείας μας, οι οποίες διεξήχθησαν διαδικτυακά στις 10/12/2022, έχει την κάτωθι σύνθεση:

Δείτε το αρχείο>>

Copyright © 2021 Ελληνική Εταιρία για την Ψυχική Υγεία των Βρεφών.

CONTACT

Μαιάνδρου 23

115 28 Αθήνα

info@waimhgreece.org.gr

Social

Top